Có 1 kết quả:

Bǐ lù zhī shěng

1/1

Bǐ lù zhī shěng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Balochistan (Pakistan)