Có 1 kết quả:

chāng guǐ

1/1

chāng guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ghost of sb devoured by a tiger who helps the tiger devour others

Một số bài thơ có sử dụng