Có 1 kết quả:

liǎ qián

1/1

liǎ qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) two bits
(2) a small amount of money