Có 1 kết quả:

Cāng shān

1/1

Cāng shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cangshan district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian

Một số bài thơ có sử dụng