Có 1 kết quả:

cāng cù

1/1

cāng cù

phồn thể

Từ điển phổ thông

bối rối vội vàng

Từ điển Trung-Anh

variant of 倉促|仓促[cang1 cu4]