Có 1 kết quả:

cāng huáng

1/1

cāng huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 倉皇|仓皇[cang1 huang2]