Có 1 kết quả:

bèir bàng

1/1

bèir bàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) awesome
(2) excellent