Có 1 kết quả:

dào xuán

1/1

dào xuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to hang upside down
(2) fig. in dire straits