Có 1 kết quả:

dào jié

1/1

dào jié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trichiasis (ingrown eyelashes)