Có 1 kết quả:

hòu xuǎn

1/1

hòu xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

candidate (attributive)