Có 1 kết quả:

chàng yí

1/1

chàng yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) initiative
(2) to initiate
(3) to propose (a new course of action)