Có 1 kết quả:

chàng dǎo zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) proponent
(2) advocate
(3) pioneer