Có 1 kết quả:

chàng yì

1/1

chàng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to suggest
(2) to initiate
(3) proposal
(4) initiative