Có 1 kết quả:

chàng yì shū

1/1

chàng yì shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) written proposal
(2) document outlining an initiative