Có 1 kết quả:

Ní Sì chōng

1/1

Ní Sì chōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Ni Sichong (1868-1924), general closely linked to Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 during his unsuccessful 1915 bid for Empire