Có 1 kết quả:

wō jūn

1/1

wō jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Japanese army (derog.) (old)