Có 1 kết quả:

wō hēi xīng xing

1/1

wō hēi xīng xing

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bonobo
(2) pygmy chimpanzee