Có 1 kết quả:

qīng xiè ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to tip
(2) to dump by tipping from a vehicle