Có 1 kết quả:

qīng xiè

1/1

qīng xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tip
(2) to dump by tipping from a vehicle