Có 1 kết quả:

qīng xīn tǔ dǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pour out one's heart (idiom)