Có 1 kết quả:

qīng fān

1/1

qīng fān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to overturn
(2) to topple
(3) to tip