Có 1 kết quả:

qīng yà

1/1

qīng yà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conflict
(2) internal strife
(3) dissension