Có 1 kết quả:

jiǎ gǒng ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) blind arch
(2) false arch