Có 1 kết quả:

jiǎ zhǒng pí

1/1

jiǎ zhǒng pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aril (botany)