Có 1 kết quả:

jiǎ zhuāng

1/1

jiǎ zhuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feign
(2) to pretend