Có 1 kết quả:

jiǎ shè yǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

subjunctive