Có 1 kết quả:

piān guāng

1/1

piān guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

polarized light