Có 1 kết quả:

piān zhí xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

paranoid (psych.)