Có 1 kết quả:

piān zhí kuáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

paranoia