Có 1 kết quả:

piān chā jù lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

offset distance