Có 1 kết quả:

piān chā jù lí ㄆㄧㄢ ㄔㄚ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

offset distance