Có 1 kết quả:

piān wēi fēn fāng chéng ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

partial differential equation (PDE)