Có 1 kết quả:

piān zhèn guāng

1/1

piān zhèn guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) polarization of light
(2) polarized light