Có 1 kết quả:

piān jí lǜ guāng jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

polarizing filter