Có 1 kết quả:

piān zhèng shì hé chéng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

modified compound word