Có 1 kết quả:

piān tān

1/1

piān tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paralysis of one side of the body
(2) hemiplegia