Có 1 kết quả:

piān zhì diàn zǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bias impedance (electronics)