Có 1 kết quả:

piān wù

1/1

piān wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bias (statistics)