Có 1 kết quả:

piān xié bù zhèng

1/1

piān xié bù zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) biased
(2) prejudiced (idiom)