Có 1 kết quả:

zuò hǎo zuò dǎi

1/1

zuò hǎo zuò dǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to persuade using all possible arguments (idiom); to act good cop and bad cop in turn