Có 1 kết quả:

zuò lǐ bài

1/1

zuò lǐ bài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go to church on Sunday (of Christians)