Có 1 kết quả:

zuò dǎo gào

1/1

zuò dǎo gào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pray