Có 1 kết quả:

zuò dǎo gào

1/1

zuò dǎo gào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pray