Có 1 kết quả:

tíng xià

1/1

tíng xià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stop