Có 1 kết quả:

tíng xià lái

1/1

tíng xià lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stop