Có 1 kết quả:

tíng chǎn

1/1

tíng chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stop production