Có 1 kết quả:

tíng xī

1/1

tíng xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop
(2) to cease