Có 1 kết quả:

tíng zhàn

1/1

tíng zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) armistice
(2) cease fire