Có 1 kết quả:

tíng sǔn dān

1/1

tíng sǔn dān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stop order (finance)