Có 1 kết quả:

tíng jī píng

1/1

tíng jī píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aircraft parking ground
(2) apron
(3) tarmac (at airport)