Có 1 kết quả:

tíng xiē

1/1

tíng xiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stop for a rest